Arbodienstverlening

Ommert Medisch Advies heeft een duidelijke visie op arbodienstverlening, gezondheid en verzuim. Een gezonde medewerker die plezier heeft in het werk, presteert beter en verzuimd minder. Preventie is belangrijk om verzuim juist te voorkomen.

De arbodienstverlening betreft de preventie, begeleiding in het verzuim als het arbeidsomstandigheden spreekuur, kan zowel op de eigen spreekuurlocaties als bij bedrijven zelf plaatsvinden.

Bij verzuim speelt naast de medische zaken ook het gedrag een rol. Hoe gaat iemand met zijn klachten en beperkingen om. Mensen gaan verschillend met dezelfde klacht om en maken verschillende keuzes.

Ziekte is niet hetzelfde als verzuim. Verzuim hoeft niet vanzelfsprekend te zijn bij een medische klacht. Het is goed om in overleg te bekijken welke mogelijkheden men wel heeft als iemand klachten heeft.

Meteen online een afspraak maken