Groot rijbewijskeuring C/D

Voor het aanvragen en het verlengen van het CDE rijbewijs (het “groot rijbewijs”) is een medische keuring noodzakelijk. Dit is wettelijk verplicht en dient uitgevoerd te worden door een BIG geregistreerde bedrijfsarts.

De keuringen worden uitgevoerd volgens de “regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen “. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen. Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze richtlijnen downloaden.

 

U dient eerst een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit kunt u zowel per computer als ook op papier invullen. Via de computer is het makkelijkst en het snelst.

Als u deze gezondheidsverklaring per computer wilt invullen kan dat via de website van het CBR (www.cbr.nl). Op deze website kunt u inloggen met uw DigiD en de gezondheidsverklaring invullen, betalen en opsturen.

U kunt ook bij de gemeente (niet alle gemeentes) en bij het CBR deze gezondheidsverklaring op papier kopen. Na het invullen en ondertekenen stuurt u deze gezondheidsverklaring per post naar het CBR.

Van het CBR krijgt u eerst een brief met een ontvangstbevestiging en later de verwijsbrief naar de keurend arts. Deze brieven komen per post of kunt u lezen na het inloggen op mijn CBR (per Email krijgt u een kennisgeving dat er een brief klaar staat op mijn CBR).

 

Als u de verwijsbrief keurend arts hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken voor de keuring. In deze verwijsbrief staat de ZD code. Deze ZD code heeft de bedrijfsarts nodig om het keuringsverslag in te vullen en beveiligd naar het CBR te kunnen sturen.

Het is mogelijk dat u meerdere verwijsbrieven met ZD codes van het CBR heeft ontvangen. Deze kunnen wij ook invullen, tenzij in de verwijsbrief wordt aangegeven dat u naar de specialist moet. Voor deze ZD code moet u dan een afspraak maken bij de specialist.

 

De bedrijfsarts neemt de vragenlijst door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker. De bevindingen worden door de bedrijfsarts middels de ZD code beveiligd naar het CBR gestuurd. De medische adviseur van het CBR geeft uiteindelijk de goedkeuring voor het rijbewijs af, niet de keurend arts.

 

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • De ZD code of de verwijsbrief keurend arts van het CBR
  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

De locatie Tilburg is per 1 april gesloten.

Meteen online een afspraak maken