Groot rijbewijskeuring C/D

Voor het aanvragen en het verlengen van het CDE rijbewijs (het “groot rijbewijs”) is een medische keuring noodzakelijk. Dit is wettelijk verplicht en dient uitgevoerd te worden door een BIG geregistreerde bedrijfsarts.

De keuringen worden uitgevoerd volgens de “regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen “. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen.

Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze richtlijnen downloaden.

U hebt een gezondheidsverklaring nodig. U kunt deze bij de gemeente (niet alle gemeentes) en bij het CBR kopen en deze dient u in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het CBR.

U krijgt dan van het CBR of per post of per Email het keuringsverslag toegestuurd die door de arts ingevuld dient te worden. Dit keuringsverslag neemt u samen met de brief van het CBR mee naar de keuring.

Dit kunt u ook regelen via internet. Via de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u inloggen met uw DigiD en de gezondheidsverklaring kopen en invullen. U krijgt dan eveneens per mail (via mijn dossier van het CBR) of per post de benodigde formulieren toegestuurd die u mee dient te nemen naar de keuring.

De arts neemt de vragenlijst door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker. De bevindingen worden door de arts op het keuringsverslag genoteerd.

Indien u een (ZD) code heeft gekregen van het CBR (deze staat in de verwijsbrief) kan de arts de gegevens ook digitaal indienen bij het CBR.

De medische adviseur van het CBR geeft uiteindelijk de goedkeuring voor het rijbewijs af, niet de keurend arts.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • Het keuringsverslag samen met de verwijsbrief van het CBR
  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

De locatie Tilburg sluit per 1 april.

Meteen online een afspraak maken