Groot rijbewijskeuring C/D

Voor het aanvragen en het verlengen van het CDE rijbewijs (het “groot rijbewijs”) is een medische keuring noodzakelijk. Dit is wettelijk verplicht en dient uitgevoerd te worden door een geregistreerde bedrijfsarts.

De keuringen worden uitgevoerd volgens de “regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen “. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen.

Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze downloaden.

U hebt een eigen verklaring nodig, deze kunt u  bij uw gemeente of bij het CBR kopen. Hiervan dient u het voorblad in te vullen en te ondertekenen.

Deze eigen verklaring is ook via internet te bestellen via https://mijn.cbr.nl

De bedrijfsarts neemt de vragenlijst door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker. De bevindingen worden door de arts op de eigen verklaring genoteerd. De medische adviseur van het CBR geeft de goedkeuring af, niet de keurend arts.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • Eigen verklaring van het CBR.
  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

Meteen online een afspraak maken