Keuring besloten busvervoer

Volgens de Wet Personenvervoer artikel 74 mag een chauffeur alleen een bus besturen als diegene in het bezit is van een geneeskundige verklaring. Deze verklaring mag niet ouder zijn dat 5 jaar. Uit de verklaring blijkt dat de chauffeur geen medische afwijking heeft welke hem/haar belet een bus te besturen.

Dit was voorheen de Medibuskeuring. Na de keuring krijgt u deze pas/verklaring opgestuurd. De geldigheid van de geneeskundige verklaring is maximaal 5 jaar.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij lenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

De locatie Tilburg is per 1 april gesloten.

Meteen online een afspraak maken