Rijbewijskeuring B

Vanaf uw 75ste jaar is voor de verlenging van uw rijbewijs een medische keuring door een arts noodzakelijk. Deze keuring mag niet door de eigen huisarts plaatsvinden en dient bij elke verlenging (meestal 5 jaar) plaats te vinden.

U hebt een gezondheidsverklaring nodig. Tot voor kort kon u de (oude) eigen verklaring kopen bij de gemeente of het CBR. Indien u nog zo’n eigen verklaring heeft zijn deze nog geldig en kan nog gewoon gebruikt worden. U dient dan de voorzijde in te vullen en mee te nemen naar de keuring.

Sinds kort is de procedure veranderd. U kunt soms nog bij de gemeente en bij het CBR een gezondheidsverklaring kopen en deze dient u in te vullen en te ondertekenen. Deze stuurt u op naar het CBR en u krijgt dan van het CBR of per post of per Email de gezondheidsverklaring toegestuurd die door de arts ingevuld dienen te worden. Deze gezondheidsverklaring dient u mee te nemen naar de keuring.

Deze formulieren kunt u ook regelen via internet. Via de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u inloggen met uw DigId en de gezondheidsverklaring kopen en invullen. U krijgt dan eveneens per mail of post de benodigde formulieren toegestuurd die u mee dient te nemen naar de keuring.

De arts neemt de vragenlijst door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker. De bevindingen worden door de arts op de gezondheidsverklaring genoteerd. De medische adviseur van het CBR geeft de goedkeuring af, niet de keurend arts.
Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • De gezondheisverklaring van het CBR.
  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

Let op: de praktijk in Druten is op de eerste etage welke met een trap bereikbaar is. Indien u niet in staat bent zelfstandig de trap op te komen, is de keuring in Druten niet mogelijk.

Meteen online een afspraak maken