Rijbewijskeuring B

Vanaf uw 75ste jaar is voor de verlenging van uw rijbewijs een medische keuring door een arts noodzakelijk. Deze keuring dient bij elke verlenging (meestal 5 jaar) plaats te vinden.

U hebt een gezondheidsverklaring nodig. U kunt deze bij de gemeente (niet alle gemeentes) en bij het CBR kopen en deze dient u in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het CBR.

U krijgt dan van het CBR of per post of per Email het keuringsverslag toegestuurd die door de arts ingevuld dient te worden. Dit keuringsverslag neemt u samen met de brief van het CBR mee naar de keuring.

Dit kunt u ook regelen via internet. Via de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u inloggen met uw DigiD en de gezondheidsverklaring kopen en invullen. U krijgt dan eveneens per mail (via mijn dossier van het CBR) of per post de benodigde formulieren toegestuurd die u mee dient te nemen naar de keuring.

De arts neemt de vragenlijst door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker. De bevindingen worden door de arts op het keuringsverslag genoteerd.

Indien u een (ZD) code heeft gekregen van het CBR (deze staat in de verwijsbrief) kan de arts de gegevens ook digitaal indienen bij het CBR.

De medische adviseur van het CBR geeft uiteindelijk de goedkeuring voor het rijbewijs af, niet de keurend arts.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • Het keuringsverslag samen met de verwijsbrief van het CBR.
  • Potje verse urine.
  • Eventuele medicatie.
  • Bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook graag de sterkte van de lenzen).

Let op:

  • De praktijk in Druten is op de eerste etage welke met een trap bereikbaar is. Indien u niet in staat bent zelfstandig de trap op te komen, is de keuring in Druten niet mogelijk.
  • In verband met grote drukte kan in Tilburg voorlopig geen keuringen meer plaatsvinden voor het B rijbewijs.

Meteen online een afspraak maken