Taxikeuring

Taxikeuring

Om als taxichauffeur te kunnen werken, heeft u een taxipas nodig. Deze vraagt u aan bij de KIWA. Bij het aanvragen en bij het verlengen van de taxipas heeft u een geneeskundige verklaring nodig. 

Hiervoor is een medische keuring nodig, welke door een geregistreerde bedrijfsarts uitgevoerd dient te worden. De bedrijfsarts beoordeelt of de chauffeur medisch in staat is om het vak van taxichauffeur uit te oefenen.

De bedrijfsarts neemt een vragenlijst met u door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker.

De bedrijfsarts vult de geneeskundige verklaring in en ondertekent deze. De geldigheid van de geneeskundige verklaring is maximaal 5 jaar. U kunt deze verklaring dan samen met de andere benodigdheden naar het KIWA sturen.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • De  geneeskundige verklaring van de KIWA
  • Potje verse urine
  • Eventuele medicatie
  • Bril of contactlenzen (bij lenzen ook graag de sterkte van de lenzen)

De locatie Tilburg is per 1 april 2024 gesloten.

De praktijk is gesloten van woensdag 19 juni tot maandag 15 juli