Taxikeuring

Om als taxichauffeur te kunnen werken, heeft u naast het vakbekwaamheidsdiploma en verklaring omtrent goed gedrag, ook een geneeskundige verklaring nodig. Hiervoor is een medische keuring nodig, welke door een geregistreerde bedrijfsarts uitgevoerd dient te worden. De bedrijfsarts beoordeelt of de chauffeur medisch in staat is om het vak van taxichauffeur uit te oefenen.

De arts neemt een vragenlijst met u door en voert een lichamelijk onderzoek uit. Tevens wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van suiker.

De geldigheid van de geneeskundige verklaring is maximaal 5 jaar.

Voor de medische keuring dient u het volgende mee te nemen:

  • Potje verse urine
  • Eventuele medicatie
  • Bril of contactlenzen (bij lenzen ook graag de sterkte van de lenzen)

De locatie Tilburg sluit per 1 april.

Meteen online een afspraak maken